Обновено: четвъртък, 15 септември 2022 9:00

Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост

Обучения за малки и средни предприятия

Обученията са предназначени за представители на малките и средните предприятия и целят да им помогнат за използването и управлението на интелектуалната собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта.

  • Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа
  • IP Panorama  - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия
  • Професионална информация по интелектуална собственост за малки и средни предприятия
При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, моля свържете се с нас на тел.: (02) 8195 397 или на имейл: [email protected]

Библиотека-депозитар на СОИС / WIPO depository library 

ИИСТТ е със статут „библиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в катедра ИСТТ.

Списък с изданията на СОИС може да видите тук.

В помощ на университетите

  • Разработване на Политика по интелектуална собственост на университетите
  • Консултации за центрове за трансфер на технологии
  • Професионална информация за предприемачи в областта на интелектуалната собственост
При необходимост, моля свържете се с нас на тел.: (02) 8195 397 или на имейл: [email protected]