Обновено: неделя, 23 април 2023 15:27

За нас

           

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер "Проф. д-р Борислав Борисов" (ИИСТТ) (https://iiptt.unwe.bg/ , https://www.facebook.com/iiptt) е звено на национално ниво с експертни знания в областта на интелектуалната собственост. ИИСТТ развива научноизследователска дейност и подпомага бизнеса и държавното управление по въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. 

Един от акцентите в работата на ИИСТТ е научно-изследователско подпомагане трансформацията на националната икономика в иновативна икономика посредством индустриализиране на резултатите в науката в иновативни продукти на бизнеса. Работим за разпространението на знанията по интелектуална собственост чрез наука и обучение, подготовка на кадри в областта, предоставяне на качествена експертиза за закрила на иновативните решения като интелектуалната собственост, техният технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията.

Институтът работи в тясно сътрудничество с водещите международни и национални организации в областта на интелектуалната собственост, като Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO), Патентно ведомство на Р България, Изпълнителната агенция за насърчаване развитието на МСП (ИАНМСП), София Тех Парк, Фонд Мениджър на финансови инструменти в България, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), българските университети и БАН. Експертите, с които работи Институтът участват експертно в разработването на стратегически документи и изследвания от национално значение в областта на образованието, икономиката и културата.