Обновено: вторник, 06 април 2021 15:53

За нас

           

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) (https://iiptt.unwe.bg/ , https://www.facebook.com/iiptt) към УНСС е звено на национално ниво, което подготвя кадри в областта на интелектуалната собственост. ИИСТТ е с близо 30-годишен опит и работи в тясно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна магистърска програма с Академията на СОИС. Провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). ИИСТТ развива научноизследователска дейност и подпомага бизнеса и държавното управление по въпросите на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. ИИСТТ предлага и множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация чрез развити стажантски програми на национално и регионално ниво, една от които е Pan EU Seal Project на ЕПВ/ЕPO.

Един от акцентите в работата на ИИСТТ е научно-изследователско подпомагане трансформацията на националната икономика в иновативна икономика посредством индустриализиране на резултатите в науката в иновативни продукти на бизнеса. Работим за разпространението на знанията по интелектуална собственост чрез наука и обучение, подготовка на кадри в областта, предоставяне на качествена експертиза за закрила на иновативните решения като интелектуалната собственост, техният технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. ИИСТТ функционира в сътрудничество с Патентно ведомство на Р България, Изпълнителната агенция за насърчаване развитието на МСП (ИАНМСП), София Тех Парк, Фонд Мениджър на финансови инструменти в България, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), българските университети и БАН. Академичният състав участва експертно в разработването на стратегически документи и изследвания от национално значение в областта на образованието, икономиката и културата.