Обновено: събота, 19 март 2022 19:20

Екип

 

Центърът за информационно обслужване на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер осъществява комуникацията с националните и международни партньори на Института, както и редица дейности свързани с постигнати споразумения с тези партньори. 

Центърът работи за разширяването на мрежата от контакти на Института и все по-задълбоченото сътрудничество с организации от и свързани с областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер.

 

Експерт (научноизследователска работа)

Антоанета Гьорева

Тел: (02) 8195 397

e-mail: centerip@unwe.bg

Работно време: 08.00-12.00

 

Експерт (научноизследователска работа)

Искрен Емилов Константинов

Тел: (02) 8195 603; (02) 8629 497

e-mail: iskrenk@unwe.bg

Кабинет: 1076

Работно време: 08.00-16.45 (oбедна почивка: 12.00-12.45)

 

Експерт (научноизследователска работа)

Цветослава Стефанова Георгиева