Обновено: четвъртък, 02 септември 2021 15:34

Ръководство

 

В.И.Д. Директор 

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: m.markova@unwe.bg 

Кабинет: 1075А

 

Заместник-директор

по научноизследователската дейност

Ас. д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: i.nachev@unwe.bg  

Кабинет: 1075Б