Обновено: вторник, 22 ноември 2022 11:50

Ръководство

 

В.И.Д. Директор 

Д-р Иван Начев Начев

Тел: (02) 8195 367

e-mail: [email protected]  

Кабинет: ИИСТТ 001

 

Заместник-директор

по научноизследователската дейност

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

 

Тел: (02) 8195 403

e-mail: [email protected] 

Кабинет: 1075А

 

Експерт (научноизследователска работа)

Искрен Емилов Константинов

Тел: (02) 8195 397 

e-mail: [email protected]

Кабинет: ИИСТТ 003

 

Експерт (научноизследователска работа)

Антоанета Гьорева

Тел: (02) 8195 397

e-mail: [email protected]

Работно време: 08.00-12.00

 

Мениджър трансфер на технологии

ас. д-р Владислава Огнянова Петрова

 

e-mail: [email protected]