Обновено: сряда, 21 септември 2022 12:16

PatLib център

  

ИИСТТ е регистриран PATLIB Център към ЕПВ и като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация.

ИИСТТ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост:

  • Авторски и сродни права
  • Промишлени дизайни
  • Патенти
  • Полезни модели
  • Търговски марки

 

ИИСТТ предоставя следните услуги:

  • Предоставяне на информация
  • Обучения на потребители
  • Преподавателска дейност
  • Комерсиализация на правата на интелектуална собственост
  • Разработване на стратегии за интелектуална собственост