Обновено: четвъртък, 15 септември 2022 9:00

Библиотека

  

ИИСТТ е със статут „библиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в катедра ИСТТ.

Списък с изданията на СОИС може да видите тук.