Обновено: сряда, 21 септември 2022 12:17

Университетска мрежа Pan-European Seal

  

 

 

Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (EPO), Мюнхен, Германия и техни партньорски университети.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен стаж в EUIPO или EPO. Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

ИИСТТ e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с EPOи EUIPO. Програмата за професионален стаж в рамките на Pan-European Seal е насочена към установяване на стабилна връзка между EUIPO, EPO и УНСС. Сред целите на програмата са:

  • насърчаване на използването на онлайн инструменти на двете ведомства сред преподавателите и студентите в университета;
  • осигуряване на достъп на талантливите млади хора до пазара на труда в областта на интелектуалната собственост;
  • насърчаване на мултикултурния обмен.

 

Повече информация относно възможността за стаж може да намерите в меню "Професионална реализация" на сайта на катедра ИСТТ и ИИСТТ