ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Международен научен форум "Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“

петък, 28 април 2023 12:09

 

 

Катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов" проведоха Международен научен форум „Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателства и решения“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров и финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН. Форумът се реализира със спонсорската подкрепа на български фирми, сред които „Тандем“ АД, „Белла България“ АД, „Тивамекс“ АД, ДАРП  ЕООД и други. Публикацията на сборник от 18 научни доклада на български или английски езици е с финансовата подкрепа на ФОНД „Научни изследвания“ на МОН.

Основните тематични направления на научния форум на 26 и 27 април 2023 г. бяха „Високи и гранични технологии – интелектуална собственост“ и „Дигитализация на бизнеса - интелектуална собственост“ с лектори от академичните среди в България и чужбина.

В дискусиите на форума, който започна на Световния ден на интелектуалната собственост, участваха представители на  академичната общност от САЩ, Австрия, Италия и страни от Източна Европа; представители на държавните институции, изпълнителната и съдебна власт, НПО и заинтересовани лица от сферата на бизнеса с  интелектуалната собственост.

  

„В УНСС е създадена среда насърчаваща изследванията, образователните иновации и творчеството, или по друг начин казано, насърчаваща  интелектуалната собственост във всичките и форми и измерения, посочи на откриването проф. д-р Мария Маркова, ръководител на катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и  зам.-директор по научноизследователската дейност на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“. Проф. Мария Маркова  представи факти касаещи сферата на интелектуалната собственост: „В ЕС над 40% от трудовата заетост е в области на индустрията базирани или свързани с интелектуалната собственост. Те генерират около 6,6 трилиона евро резултат с над 47 % по-високи заплати от всички други сектори на икономиката. Успешните компании сочат, че над 60% от всички активи, са активи свързани с интелектуалната собственост.“

 

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави присъстващите със Световния ден на интелектуалната собственост и подчерта, че „нашият университет освен, че е водещ бизнес университет е и водещ в областта на управлението на интелектуалната собственост. „Искаме да  надграждаме направеното. При срещи с чуждестранни партньори и университети те посочват, че УНСС има много силно развито звено за интелектуална собственост. Ще продължим да насърчаваме дейността му“, каза още проф. Димитров.

Проф. Маркова подчерта образователни иновации в УНСС, в т.ч. нови учебни планове за специалностите на катедрата: „Интелектуална собственост и бизнес“, “Творчески индустрии и бизнес“ в БСО и нови 2 специолности в МСО „ИС и творчески индустрии“ и „ИС и технологични стартъпи“, съвместно с катедра „Предприемачество“ на Бизнес факултета на УНСС.

Катедрата в своята 30 годишна история е дипломирала повече от 2200 специалисти по интелектуална собственост и има 15 защитени докторски дисертации.

 

От името на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост (EIPTN - European Intellectual Property Teacher`s Network) проф. Лорен Мондерьо, председател на комисията приветства участниците в конференцията и представи целите и дейността на Европейската мрежа. Той посочи, че български изследователи в областта на интелектуалната собственост участват все по-често в събития, организирани от Европейската мрежа и представят доклади на високо ниво, което говори за бързото развитие на тази сфера в нашата страна и огромния потенциал на нашите учени. „Затова съм горд, че съм на тази конференция и ще имам възможността да дискутирам  с българските си колеги предизвикателствата, пред които се изправя интелектуалната собственост в днешната динамично променяща се бизнес среда.“

  

 

Доц. д-р  Димитър Благоев, декан на Бизнес факултета припомни, че през годините катедрата е претърпяла трансформации, но са ценен съставен елемент на факултета и тяхното естествено място е там по много причини. Той обърна внимание, че икономиката има нужда от  интелектуалната собственост и се надява и институциите, и бизнеса да се вслушат в това, което ще кажат участниците.

 

Г-н Владимир Йосифов, един от най-изявените специалисти в областта на интелектуалната собственост и иновациите, обърна внимание, че тази година Световната организация по интелектуална собственост, където е работил дълги години, е определила, че този ден е посветен на жените изобретателки и жените свързани с интелектуалната  собственост. Той припомни, че заедно с проф. Борислав Борисов в началото на 90-те години създават катедра „Интелектуална собственост“  дн. "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и са успели да убедят Световната организация да участва в създаване на Националния център за интелектуална собственост, дн. Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов". „Радвам се, че Центърът  е жив организъм, който вече 20 години проповядва интелектуалната собственост и много от българските специалисти в тази област са се обучавали в него. Няма област в науката или практиката, която да не е свързана с  интелектуалната собственост“, уточни г-н Йосифов.

 

 „Логистичната връзка, която е поставена в темата на конференцията е много важна, защото аз виждам и връзката между висшето и средното образование и как може да проектираме всички тези идеи и да подготвим, децата от една по-ранна възраст за всички предизвикателства в реалния и дигиталния свят“, каза в обръщението си  заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова. Тя пожела да се направи мост между двете нива в образователната система.

 

Проф. д-р Мария Маркова – ръководител на форума, финансиран от ФНИ на МОН, участниците в който  надхвърлиха 70 души, предостави думата за представяне на постъпилите поздравителни адреси, сред които открои адресите на  Министерство на културата, на Българска търговско-промишлена палата, на Патентно ведомство на Р. България, на Агенцията за насърчаване на МСП, на ръководители на ВУ, представени лично в официалната част на форума - Нов български университет, на Международното висше бизнес училище, други.

По време на форума бяха представени и научни резултати по проект №КП-06-35/3 "Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата", финансиран от Фонд "Научни изследвания" и ръководен от проф. д-р Мария Маркова.

Специално внимание беше насочено към партньорски международни организации като Global IP alliance - USA, Еuropean IP teaching network /EUIPTN/, на Световната организация за интелектуална собственост /WIPO/и включване на събитието в календара на СОИС за събития послучай световния ден на интелектуалната собственост - https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/events_calendar.html

 

Чуждестранни лектори, участници и организатори

 

  

 

 

Галерия снимки от Международен научен форум "Интелектуална собственост и бизнес - предизвикателств ...