ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Кандидатствай за едногодишен платен стаж по програма Pan-European Seal

четвъртък, 18 януари 2024 11:21

 

  

Започна новата кампания на университетска мрежа Pan-European Seal 2024/2025 по набиране на кандидати за участие в едногодишен платен стаж в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания или в Европейско патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Хага, Виена, Берлин или Брюксел.

На годишна база, УНСС предлага на двете институции списък с подбрани студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за участие в едногодишен платен стаж.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер „проф. д-р Борислав Борисов“ (ИИСТТ) e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС. Крайният срок за подаването на документи от страна на студентите към ИИСТТ е 23 февруари 2024 г. (петък). Подаването се извършва онлайн на имейл адрес [email protected] . Одобрените от ИИСТТ студенти ще бъдат информирани, че са включени в списъка с предложени кандидат-стажанти към ЕПВ/СЕСИС до 27 февруари 2023 г. (вторник). Те следва да подадат необходимите документи през онлайн платформите на съответната организация, в която желаят да кандидатстват (до 15 март 2023 г. за кандидатстващите в ЕПВ и до 31 март 2023 г. за кандидатстващите в СЕСИС).

Студентите могат се запознаят с всички изисквания, срокове, документи и цялостната процедурата по кандидатстване за стажантската програма на сайта на ИИСТТ – iiptt.unwe.bg, в секция „Pan-European Seal“. Лице за контакт по програмата е г-н Искрен Константинов, експерт (научноизследователска работа) на ИИСТТ - имейл адрес [email protected], тел.: 02 / 8195 397.

Галерия снимки от Кандидатствай за едногодишен платен стаж по програма Pan-European Seal ...