ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

сряда, 20 септември 2023 14:18

Разглеждате снимки от В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

Вижте пълен текст на В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

Проф. Маркова отбеляза, че в защитените дисертации в 33-годишната история на катедрата е прилаган системен подход към интелектуалната собственост, с поставяне на фокус върху обектите на системата като икономически значим ресурс на бизнеса, като бизнес фактор за конкурентоспособност. Сред някои от дисертационните трудове защитени в катедрата са: Дизайнът като интелектуална собственост и фирмена стратегия; Особености в рекламата на продукти, съдържащи обекти на интелектуална собственост; Управление на интелектуалната собственост върху музикални произведения в пазарна среда; Интелектуалната собственост в електронния бизнес и стратегия за управлението; Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие и други.

Проф. Маркова отбеляза, че в защитените дисертации в 33-годишната история на катедрата е прилаган системен подход към интелектуалната собственост, с поставяне на фокус върху обектите на системата като икономически значим ресурс на бизнеса, като бизнес фактор за конкурентоспособност. Сред някои от дисертационните трудове защитени в катедрата са: Дизайнът като интелектуална собственост и фирмена стратегия; Особености в рекламата на продукти, съдържащи обекти на интелектуална собственост; Управление на интелектуалната собственост върху музикални произведения в пазарна среда; Интелектуалната собственост в електронния бизнес и стратегия за управлението; Нелоялна конкуренция и стратегии за противодействие и други.

Страница:

Галерия снимки от В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти ...