ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

сряда, 20 септември 2023 14:18

Разглеждате снимки от В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

Вижте пълен текст на В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

Научният секретар на катедрата д-р Полина Стоянова представи на аудиторията основни положения от организационно- процедурен характер в хода на реализация на обучението в ОНС "Доктор". Аудиторията обсъди въпроси свързани с организацията докторските програми на Института, публикационната активност на докторантите и изразиха желание за постигане на организиране на периодични учебно-научни семинари, на които да могат да се обсъждат разглежданите и нововъзникнали въпроси.

Научният секретар на катедрата д-р Полина Стоянова представи на аудиторията основни положения от организационно- процедурен характер в хода на реализация на обучението в ОНС "Доктор". Аудиторията обсъди въпроси свързани с организацията докторските програми на Института, публикационната активност на докторантите и изразиха желание за постигане на организиране на периодични учебно-научни семинари, на които да могат да се обсъждат разглежданите и нововъзникнали въпроси.

Страница:

Галерия снимки от В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти ...