Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие

Доц. д-р Николай Крушков е рецензент на книгата „Корпоративна сигурност“ на катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС

23.11.2021 г. 19:36:49 ч.

Свидетелство за регистрация на търговска марка ИИСТТ 1991 ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР УНСС СОФИЯ

3.11.2021 г. 19:57:10 ч.

Нов прозорец за кандидатстване по Фонда за МСП

19.10.2021 г. 09:33:35 ч.

РАЗКРИВАНЕ НА КАТЕДРА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" В СЪСТАВА НА БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ НА УНСС !!!

29.7.2021 г. 11:00:00 ч.

Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“

2.7.2021 г. 14:10:36 ч.

Кръгла маса за междинен отчет по проект „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“

30.6.2021 г. 15:30:34 ч.

Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“, организирана от ИИСТТ към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

23.6.2021 г. 18:15:22 ч.

Нови възможности пред студентите на ИИСТТ, за обучение в чужбина.

22.6.2021 г. 17:00:00 ч.

Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

8.6.2021 г. 17:00:00 ч.

Възможност за участие с доклад в лятното училище на Университета във Валенсия 5-8 юли 2021 г.

8.6.2021 г. 14:36:44 ч.