Обновено: петък, 15 септември 2023 16:26

Издания на СЕСИС

 

Официални публикации на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС) / European Union Intellectual Property Organization (EUIPO) може да видите тук.


Индустрии с интензивно използване на правата на интелектуалната собственост (ПИС) на ниво ЕС

 / IPR-intensive industries and economic performance in the European Union:

извлечение;

- целият доклад е достъпен на английски език на сайта на СОИС.