Обновено: вторник, 12 септември 2023 15:12

Издания на СОИС

 

ИИСТТ е със статутбиблиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в ИИСТТ.

Списък с изданията на СОИС може да видите тук.


Доклад за състоянието на интелектуалната собственост в света 2022 Посоката на иновациите / World Intellectual Property Report 2022 The Direction of Innovation:

- извлечение;

- целият доклад е достъпен на английски език на сайта на СОИС.