Обновено: вторник, 01 декември 2020 10:46

Издания на СОИС

 

ИИСТТ е със статутбиблиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в ИИСТТ.

Списък с изданията на СОИС може да видите тук.