Обновено: сряда, 10 юли 2019 12:51

Издания на ЕПВ

               

PATLIB информационен център

ИТИБ е регистриран PATLIB Център към ЕПВ и като такъв предоставя информация и достъп до материали от областта на интелектуалната собственост, свързани с европейската й регулация.

ИТИБ предоставя информация и достъп до материали за следните права на интелектуална собственост:

  • Авторски и сродни права
  • Промишлени дизайни
  • Патенти
  • Полезни модели
  • Търговски марки

 

ИТИБ предоставя следните услуги:

  • Предоставяне на информация
  • Обучения на потребители
  • Преподавателска дейност
  • Комерсиализация на правата на интелектуална собственост
  • Разработване на стратегии за интелектуална собственост

Официални публикации на Европейско Патентно Ведомство (ЕПВ) / European Patent Office (EPO) може да видите тук.