Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:49

Онлайн платформа B.O.S.S.

 

Системата за подкрепа на бизнес възможности B.O.S.S. (Business opportunity support system) е онлайн платформа създадена от Университета в Белград, MЕТА group и Университета в Лиеж в изпълнение на проект съфинансиран от програмата Еразъм+. Платформата цели да стимулира възможностите на студенти, изследователи и преподаватели да използват резултатите от своите изследвания и да стартират предприемачески проекти. Това е възможно чрез предоставяне на свободен достъп до специално разработените за целта:

  • Методология за самооценка на бизнес възможности – въпросник, който позволява да оцените бизнес възможност като отговорите на въпроси свързани с екип, технология, пазар, уникалност на предложението, интелектуална собственост и финанси.
  • Инструмент за планиране на развитието на бизнес възможности – инструмента позволява да си изградите ясна представа за всички важни елементи, които трябва да се вземат предвид в процеса на развитие на бизнес възможности.
  • Форма за разкриване на бизнес възможности – целта на инструмента е да събере информацията, която е необходима, за да се разберат резултатите от научноизследователската работа и да се избере най-подходящият начин за закрила и пазарна реализация.
  • Образователни материали – материалите са в pdf и видео формат и предоставят възможнст за придобиване на знания на теми като екип, пазар, интелектуална собственост, технологии и др.

Платформата и съдържащите се на нея инструменти и материали могат да се използват свободно след създаване на профил.

Уеб адрес на платформата: https://bossplatform.rect.bg.ac.rs/