Обновено: понеделник, 23 май 2022 14:21

Обучения по интелектуална собственост

 

Обученията са предназначени основно за малки и средни предприятия и целят да им помогнат в използването и управлението на интелектуална собственост в бизнес стратегията на предприятието. Съдържанието на обучителните курсове е адаптирано към българското законодателство и използва международната експертиза на СОИС в областта.

  • Базов курс за обучение на МСП по интелектуална собственост на дигитална платформа
  • IP Panorama - мултимедиен продукт за интерактивно обучение на малки и средни предприятия 
  • Предоставяне на поръчани обучения чрез провеждане на уебинари

При необходимост от експертни становища по конкретни въпроси от областта на интелектуалната собственост, творческите индустрии и свързаните с тях бизнес отношения, моля, свържете се с нас на тел.: +359 2 8195 603 или на имейл: l.prisoeva@unwe.bg , iskrenk@unwe.bg