Обновено: четвъртък, 14 май 2020 12:45

Идентифициране на обектите на интелектуална собственост

 

Можете да използвате нашата експертиза за извършване на индетификация на обектите на интелектуална собственост на Вашето предприятие.