Обновено: вторник, 16 юни 2020 11:18

Лицензиране на обектите на интелектуална собственост

 

Можем да Ви съдействаме с необходимите дейности, съпътстващи процеса по лицензиране на обекти на интелектуална собственост като преговорите с потенциалния лицензополучател/лицензодател, определяне и обосноваване на най-важните клаузи, които да залегнат в договора, като начините на използване на обектите на интелектуална собственост, срока на договора, територията, на която да се използва обекта от лицензополучателя, цената на обекта и други.

Основна разлика между лицензирането и попкупко-продажбата на обекти на интелектуална собственост е, че при лицензирането няма прехвърляне на собствеността върху обекта, а единствено се предоставя разрешение за неговото използване чрез подписването на лицензионен договор. Това позволява сключването на множество лицензионни договори за един и същ обект на интелектуална собственост с различни предприятия.