Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване asc заглавие

Междурегионален симпозиум „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход”

11.5.2010 г. 00:00:00 ч.

СЕМИНАР „ДИЗАЙН – ИНДУСТРИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ”

30.11.2010 г. 10:02:02 ч.

Регионална конференция “Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство”

4.6.2010 г. 09:57:46 ч.

Семинар „Интелектуалната собственост като система от знания и информация“

17.2.2011 г. 10:06:45 ч.

Kръгла маса на тема: „ACTA – ЗА И ПРОТИВ“, организатори: Катедра „Интелектуална собственост“ и Центърът по интелектуална собственост при УНСС

14.2.2012 г. 10:25:46 ч.

Семинар "Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия"

30.10.2012 г. 10:37:24 ч.

Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост"

8.5.2014 г. 11:19:56 ч.

Национална конференция “Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации”

26.11.2015 г. 11:44:44 ч.

Тържествено честване на 25 години от създаването на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и национален семинар с международно участие на тема „Авторското право в дигиталната ера“

2.12.2016 г. 13:11:31 ч.

Кръгла маса „Изграждане на устойчиви бизнес модели за публикуване в интернет“

24.4.2017 г. 13:29:01 ч.