Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc

Създаване на Мрежа "Индустриална собственост"

12.5.2023 г. 11:08:53 ч.

A Collection of Papers Published Under the Sposorship of FONDS KATZAROVI

6.6.2023 г. 13:44:00 ч.

Kръгла маса на тема: „ACTA – ЗА И ПРОТИВ“, организатори: Катедра „Интелектуална собственост“ и Центърът по интелектуална собственост при УНСС

14.2.2012 г. 10:25:46 ч.

Ас. д-р Димитрина Папагалска - зам.-директор по учебна дейност на ИИСТТ и член на СЦР с участие в поредица от инициативи, организирани от Фондация "Глобални библиотеки-България" и Регионална библиотека "Христо Ботев", гр.Враца

8.6.2021 г. 17:00:00 ч.

В ИИСТТ се проведе учебно-научен семинар за докторанти

20.9.2023 г. 14:18:44 ч.

В УНСС се проведе за първи път в България курс „Музикалният бизнес като творческа индустрия“

16.6.2023 г. 15:50:25 ч.

Важна информация за предстоящите изпити!

18.5.2020 г. 13:49:18 ч.

Възможност за участие с доклад в лятното училище на Университета във Валенсия 5-8 юли 2021 г.

8.6.2021 г. 14:36:44 ч.

Възможности на Академията на СЕСИС за студенти през м.март 2021 г.

3.3.2021 г. 21:00:00 ч.

Възможности на Академията на СЕСИС за студенти през ноември 2020 г.

30.10.2020 г. 13:56:00 ч.